Hur mycket kostar sökmotoroptimering? 

Hur mycket kostar sökmotoroptimering? 

Hur mycket kostar sökmotoroptimering undrar du? Hur mycket lägger du på SEO och vad får du ut av det. Kostnaden för SEO varierar kraftigt beroende på vilken metod som leverantören av SEO-tjänsten väljer och vilken prismodell som används. För små företag beror kostnaden för SEO på antalet sökord och kostnaden per sökord. För större företag är timpriser mer kostnadseffektiva eftersom SEO-experten fungerar som en konsult. 

Ställ gärna frågor om SEO-kostnader

Det finns flera olika typer av avgiftsmodeller för SEO. Den vanligaste är en snabb månadsavgift per sökord (vanligtvis 50-600 kr per sökord). Denna avgiftsmodell är lämplig för företag som behöver ett relativt litet antal sökord (1-50 webbplatser) för att ranka högt och inte kräver mycket ansträngning. En annan prismodell som är vanlig i Sverige är att betala för ranking endast när sökordet ligger på topp 10. Nackdelen med denna modell är att SEO-bolagen ofta väljer sökord som är för lätta att ranka på för att öka kostnaderna, vilket innebär att kunderna inte kan välja svårare och effektivare sökord eller att kunderna drabbas av onödiga kostnader. Tidsbaserad fakturering är vanligare och lämpar sig bättre för större SEO-projekt (webbplatser med mer än 100 sidor) som omfattar hundratals sökord. I sådana projekt ingår ofta andra roller som i viss mån stödjer SEO-experten och som är mer rådgivande till sin karaktär. 

SEO-prissättning av länkar 

Priset på SEO-länkar varierar. “Vad du betalar” och “vad du får” hänger ofta ihop. Detta gäller även för SEO. Många rena SEO-företag sätter ofta en övre gräns på 3000 kr per månad, eftersom detta är för lågt för det arbete som annars skulle krävas. I sådana projekt bör det också finnas tid för webbutvecklarna att göra förbättringar. Med andra ord måste de avsätta tid för SEO, front-end och back-end. 

“Hur mycket ska jag betala?” 

“Hur mycket ska jag betala” och “vad ska jag få” är ofta sammanflätade. Detta gäller även för SEO. Du kan halvera dina kostnader genom att göra alla tjänster in-house. 

 

Vad du får med oss:

-Blogginlägg 

-Kvalitetslänkar 

-Länkbyggande 

-Köpa länkar för 

-SEO sökmotoroptimering 

 

Att köpa länkar för SEO-sökmotoroptimering är en viktig parameter idag.

Letar du efter den bästa SEO-byrån i Sverige? 

Vi kan hjälpa ditt företag att uppnå positiva placeringar på Google. Som en professionell SEO-byrå fokuserar vi på anpassade strategier för att få resultat och med över 25 års erfarenhet av SEO arbetar vi varje dag för att förbättra ditt företag genom att öka din synlighet på Google. Vi använder vår erfarenhet och kunskap för att uppnå samma resultat för ditt företag.